Kasta ["Hejnał"]

 

Kasta (port. casta, ród), zamknięty w sobie, wyodrębniający się stan w narodzie (w Egipcie, Indjach); pewna klasa społeczna, oddana wyłącznemu jakiemuś powołaniu, przekazywanemu dziedzicznie; p. Kasty indyjskie.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 346.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, Indie