Ekierka [GLEIC]

 

Ekierka (fr.), trójkącik prostokątny z drzewa, metalu lub innego materja­łu do rysowania linij prostopadłych. Często posługują się ekierką podczas seansów spirytystycznych do wskazywania liter alfabetu; inna (francuska) nazwa jest: „Ouia”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic