Ekierka [CHŁOPICKI]

 

Ekierka. Trójkącik z drzewa, który zwrócony ostrym końcem ku literom alfabetu, wypisanym u góry arkusza papieru, posuwając położoną na sobie ręką osoby sensytywnej – wskazuje litery, z których układają się wyrazy i zdania.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 90.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm