Ekierka ["Hejnał"]

 

Ekierka, fr. trójkącik prostokątny z drzewa, metalu lub innego materjału do rysowania linij prostopadłych. Często posługują się ekierką przy seansach spirytystycznych do wskazywania liter alfabetu.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, spirytyzm