Uwiera Helena

 

Helena Uwiera, p. Uwierowa, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Według dokumentów PTA kartę członkowską otrzymała dwukrotnie: pierwszy raz z nr 23,  09.01.1924 r., a następnie  z nr 38,  1.04.1931 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieją dwa adresy: Lwów, Petrzyńska 20 i Lwów, Racławicka 1.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA