Uśpienie

 

Uśpienie, ponieważ inicjacja wolnomularska ma charakter ostateczny, nieodwracalny, adept który z własnej woli opuścił szeregi masonerii, lub też został z niej dyscyplinarnie usunięty, staje się „uśpionym” bratem. Uśpienie może posiadać charakter czasowy; po spełnieniu określonych w statutach warunków może zostać „obudzony”, a więc przywrócony do członkostwa w swojej obediencji.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie