Uzrocz [CHŁOPICKI]

 

Uzrocz v. Okołoduch Tłomaczenie francuzkiego wyrazu „perisprit” oznaczającego według terminologji spirytystznej to samo prawie co u. okultystów oznacza ciało astralne. Spirytyści jednak wierzą, iż „perisprit” stale towarzyszy duchowi i w skutek tego nie ulega zniszczeniu, nawet po śmierci człowieka.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 94.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm