Korsak (Brzostowska) Irena

 

Irena Korsak, (1898–1974), (Rena) z domu Brzostowska pochodziła z zamożnej rodziny zamieszkałej w Isnaudzie na ziemiach dawnych Inflant Polskich. Od dzieciństwa przyjaźniła się z Wandą Dynowską (1888–1971), z którą spędzała wiele czasu, mimo pewnej niechęci swoich rodziców, których raziły niekonwencjonalne zwyczaje Wandy, a także jej matki, Heleny Dynowskiej (1866–1945?). Irena była jednak zafascynowana osobowością Wandy, podziwiała także Helenę, którą uważała za mądrą i niezwykłą kobietę. Brat Ireny, Szczęsny Brzostowski (1895–1920), wbrew woli rodziców, zaręczył się z Wandą, jednak zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Po utworzeniu państwa łotewskiego, rodzina Brzostowskich przeniosła się na Wileńszczyznę.

W 1916 r. w czasie wakacji na Krymie, Irena pod wpływem Dynowskiej zainteresowała się teozofią. Następnie z wielkim zaangażowaniem włączyła się w działania mające na celu organizację Polskiego Towarzystwa Teozoficznego. Pisała na przykład, że w Wilnie spotykała się z Michałem Tokarzewskim-Karaszewiczem (1893–1964), którego wprowadziła do środowiska ludzi zainteresowanych teozofią. Została jedną z sygnatariuszek Statutu Polskiego Towarzystwa Teozoficznego (wraz z Wandą Dynowską i Juliuszem Dejke), urzędowo przedłożonego w Warszawie 21 lutego 1921 r. Pełniła też funkcję przewodniczącej ogniska wileńskiego. Została wpisana do rejestru członków Towarzystwa Teozoficznego w Adyarze z numerem 89726 dnia 30. 06. 1921 r. Członkiem Towarzystwa Teozoficznego został również Szczęsny Brzostowski. Po 1922 r. w dokumentach dotyczących historii polskiej teozofii nie odnajdujemy więcej śladów związanych z Ireną Brzostowską. Zapewne jedną z przyczyn tego stanu rzeczy było założenie rodziny. Na początku lat dwudziestych Irena wyszła bowiem za mąż za Wojciecha Korsaka (1894–1965) i urodziła dwóch synów.

 

Izabela Trzcińska

 

Literatura: General Register VIII: 20th December 1920–7th July 1922, no: 85441-95440; listy Ireny Korsak do Franciszka Urbańczyka, Leicester, 26. 09. 1971 r., 26. 10. 1971 r., 29. 10. 1971 r., 11. 11. 1971 r., 4. 11. 1971 r., Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K III-180, 1; Statut Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K III-180, 19 oraz Archiwum Ośrodka Karta, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: teozofia, Polskie Towarzystwo Teozoficzne, Wanda Dynowska, Helena Dynowska