Korespondencja krzyżowa [GLEIC]

 

Korespondencja krzyżowa (Cross correspondence), zjawisko w spirytyźmie, odkryte w roku 1926 przez sekretarkę Society for Psychic Research miss Alice Johnson, a polegające na tem, że kilka medjów, nie wiedzących o sobie, odbiera komunikaty jednej i tej samej inteli­gencji zaświatowej i to w takiej formie, że komunikaty te dopiero po złożeniu stanowią zrozumiałą całość.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic