Roerich Światosław

 

Światosław Roerich, (ur. 23 października 1904 w Sankt-Petersburgu – zm. 30 stycznia 1993 w Bangalore), rosyjsko-indyjski malarz, okultysta, adept Agni Jogi.

Urodził się w Sankt-Petersburgu jako syn pary wybitnych rosyjskich okultystów – Nikołaja i Jeleny Roerichów. Wraz z rodzicami wyemigrował z Rosji po rewolucjach 1917 r. kolejno do Finlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia w zakresie architektury na Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie Harwardzkim. Działał aktywnie w organizacjach społecznych założonych przez swoich rodziców. Od 1924 r. był wicedyrektorem nowojorskiego Muzeum Nikołaja Roericha.

Od 1931 r. mieszkał w Indiach. Zdobył sławę jako malarz (autor portretów, pejzaży oraz dzieł o tematyce symbolistycznej i ezoterycznej). W 1945 r. ożenił się z wybitną aktorką filmową Deviką Rani. Współpracował z działaczami indyjskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. Wykonane przez niego portrety Jawarhalala Nehru i Indiry Gandhi zdobią obecnie ściany głównego gmachu indyjskiego parlamentu.

Zgromadził cenną kolekcję sztuki indyjskiej, artefaktów folklorystycznych, przedmiotów zabytkowych i minerałów. Stał na czele oddziału naukowego Instytutu Badań Himalajskich „Urusvati”.

Podczas II wojny światowej wspierał Związek Radziecki, organizując wystawy i prowadząc kwesty na rzecz wsparcia materialnego Armii Czerwonej. Po wojnie prowadził działalność na rzecz zbliżenia radziecko-indyjskiego. Kilkakrotnie odwiedzał Związek Radziecki, gdzie w 1960 i 1984 r. organizowano wystawy jego obrazów. Przekazał wiele dzieł autorstwa swojego ojca i własnego radzieckim muzeom.

W 1989 r. patronował utworzeniu Międzynarodowego Centrum Roerichowskiego i Muzeum Nikołaja Roericha Moskwie, któremu rok później zapisał cały swój majątek. Zmarł w Bangalore w 1993 r.

 

Przemysław Sieradzan

 

Literatura: Росов В. А., 2011, Святослав Николаевич Рерих (Великие художники, Т. 88), Москва.

 

Słowa kluczowe: Nikołaj Roerich, Jelena Roerich, Agni Joga, Indie, Żywa Etyka, Moria