"Kształcenie ducha: praktyczny poradnik rozwoju... "

 

Kształcenie ducha: praktyczny podręcznik rozwoju i spotęgowania siły i zdolności duchowych, Karol Brandler-Pracht (1864–1939); spolszczył i opracował J. Ch. [Józef Chobot]; seria: Książnica Wiedzy Duchowej nr 8; Katowice 1923, druk: Mysłowice: „Drukarnia Ludowa”; 204 strony. Eklektyczny poradnik z gatunku „self-help”, którego celem jest zwrócenie uwagi na siły i zdolności duchowe drzemiące w człowieku i wskazanie sposobów bezpiecznego ich wykorzystania. Jednocześnie podręcznik wskazuje kolejne kroki na ścieżce duchowego rozwoju prowadząc adepta do wyzwolenia. Jak deklaruje autor, opisana w podręczniku metoda pracy łączy dwa systemy jogi – cielesny i duchowy. Pierwszy reprezentują elementy hatha jogi – ćwiczenia fizyczne i oddechowe, podane tu w wersji rozpowszechnionej na Zachodzie przez Ramacharakę. Drugi, któremu Autor podręcznika poświęcił najwięcej miejsca, został w istocie utożsamiony z parapsychologią. Brandler-Pracht szczegółowo omawia zagadnienia m. in. siły odycznej (określenie wprowadzone przez Carla Ludwiga von Reichenbacha, 1788–1869, na opisanie siły życiowej) – jej kontrolowania i wykorzystywania w celu uzyskania zdrowia fizycznego i psychicznego, samoleczenia, leczenia na odległość, a także szybkiego rozwoju duchowego; telepatii; hipnozy; świadomego śnienia; kontrolowania snów; somnabulizmu; wędrówek astralnych; jasnowidzenia; mesmeryzmu; psychometrii. Wiele miejsca poświęca także nadnaturalnym zdolnościom, w posiadanie których ma wejść człowiek, który który osiągnął wyzwolenie (władza nad materią, uzdrawianie, wnikanie w myśl innej osoby, przemieszczanie się w czasie, lewitowanie, przekazywanie zdolności jasnowidzenia innym).

Spis treści: Przedmowa (J. Chobot); I. Uczeń: stopień łatwiejszy (1. Słowo wstępne; 2. Koncentracja myśli; 3. Stan bierny; 4. Ćwiczenia oddechowe; 5. Wzrok magnetyczny; 6. Siła życzenia); II. Towarzysz wyzwolony (7. Poznanie samego siebie; 8. Siła odyczna; 9. Telepatia, czyli przenoszenie myśli, 10. Monoideizm i sny; 11. Jasnowidzenie i słyszenie; 12. Psychometria; 13. Magnetyczna siła lecznicza; 14. Ciało astralne); III. Mistrz (15. Doskonała harmonia człowieka wyzwolonego; 16. Wyższe zdolności magiczne (duchowe); 17. Magiczno-duchowe stany wyższego stopnia; 18. Moc czystego i doskonałego człowieka).

Wzmianka o podręczniku została zamieszczona na łamach „Odrodzenia”. W artykule anonsującym wydanie książki Józefa Świtkowskiego Wstęp w światy nadzmysłowe wskazano na pracę Brandlera-Prachta, jako na tematycznie podobną do książki polskiego parapsychologa, choć zawierającą wiele informacji, które mogą się okazać niebezpieczne dla nieprzygotowanego lub lekkomyślnego czytelnika. Książka Świtkowskiego, jak deklarował wydawca, „w znacznej mierze uchyla i omija niebezpieczeństwa zawarte w poprzednim podręczniku” (Chobot 1923: 17). Podręcznik Brandlera-Prachta został wydany ponownie w 1996 r. – w tym wydaniu wprowadzono zmiany redakcyjne (uwspółcześniono ortografię, zmodyfikowano stylistykę) oraz zmieniono tytuł na Kształcenie ducha: podręcznik duchowego rozwoju od ucznia do Mistrza.

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Brandler-Pracht K., 1996, Kształcenie ducha: podręcznik duchowego rozwoju od ucznia do Mistrza, Katowice; Chobot J., 1923, Wstęp w światy nadzmysłowe, „Odrodzenie”, r. 3, nr 10, s. 17–20.

 

Słowa kluczowe: Brandler-Pracht, joga, parapsychologia, Józef Chobot, Carl Ludwig von Reichenbach, duchowość