Kszetradźnia [GLEIC]

 

Kszetradźnia lub Kszetradźneśwara (sans.), wcielony duch, świadome „ja” w swej najwyższej manifestacji, pierwiastek stale wcielający się, „Bóg wewnątrz nas”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic