"Koniec świata : według przepowiedni św. Malachyasza i innych" *w budowie*

 

Koniec świata : według przepowiedni św. Malachyasza i innych (J.O.D. /Józef Jankowski/, Łódź-Warszawa 1918, Wydaw. druk. Hessena i Manitiusa, Księg. St. Sadowskiego, Łódź: Hessen i Manitius, sS. 106, wersja elektroniczna: https://polona.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).