Konjunkcja [GLEIC]

 

Konjunkcja (łac.), „złączenie”, w astrologji aspekt, oznaczający połącze­nie dwóch lub więcej planet w jednym i tym samym domu horoskopu. Konjunkcja może działać korzystnie lub niekorzystnie, zależnie od rodzaju planet.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44–45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic