Kobiece wolnomularstwo

 

Kobiece wolnomularstwo, po okresie lóż adopcyjnych, masoneria kobieca przybrała pod koniec XIX w. formę w pełni suwerennych lóż, stanowiących zazwyczaj odpowiednik obediencji tradycyjnych, przyjmujących wyłącznie mężczyzn. Ten sukces na polu emancypacji obywatelki krajów Unii Europejskiej starały się ostatnio zdyskontować zakazem istnienia lóż odmawiających przyjęcia kobiet, jednak organa UE odrzuciły ich żądania. Uznały je za sprzeczne z prawem obywateli do swobodnego tworzenia organizacji – na przykład o charakterze świeckich zakonów.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie