"Horoskopy święte przypowieści ewangelicznych, czyli Obrazy nieba globusowego, ilustrujące te przypowieści" *w budowie*

 

Horoskopy święte przypowieści ewangelicznych, czyli Obrazy nieba globusowego, ilustrujące te przypowieści (Andrzej Niemojewski, Horoskopy święte przypowieści ewangelicznych, czyli Obrazy nieba globusowego, ilustrujące te przypowieści / Horoscopi sacri parabolarum evangelicarum, sive Imagines caeli sphaerici has parabolas illustrantes/, Warszawa 1917,  Redakcja Myśli Niepodległej, Drukarnia K. Kowalewski, ss. 116.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).