Ciało astralne [CHŁOPICKI]

 

Ciało astralne (ob. Uzrocz). Ma to być, zdaniem okultystów substancya eteryczna, pośrednicząca pomiędzy ciałem fizycznem a duchem. Niższy od ducha, subtelniejszy jednak od ciała, pierwiastek ten kieruje wzrostem i rozwojem naszego organizmu i w pewnych wypadkach może się zeń częściowo wydalać i wywoływać różne zjawiska fizyczne.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 89.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm