Zohar lub Sepher ha Zohar [GLEIC]

 

Zohar lub Sepher ha Zohar (hebr.), księga, zawierająca zbiór oddzielnych komentarzy różnych autorów do Biblji i Sepher Jezirah, oraz pełny kodeks kabalistycznej metafizyki w jej dynamicznej części.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 88.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic