Nettesheim Henryk Korneljusz Agrippa [GLEIC]

 

Nettesheim Henryk Korneljusz Agrippa, filozof, lekarz, jurysta i teolog, ur. 14 IX 1486 w Kolonji, zm. w 1535 r. Już jako student prawa uchodził za znakomitego alchemika. W roku 1507 udaje się na dalsze studja do Paryża, gdzie zakłada wespół z niejakim Landulfem i Galbianem towarzystwo badania nauk tajemnych. Z początkiem 1510 roku powraca do Niemiec, odwiedza w Würzburgu słynnego Trithemiusa, opata benedyktyńskiego, który namówił go do napisania dzieła o naukach tajemnych. Młody uczony zabrał się bezzwłocznie do pracy i w niesłychanie krótkim czasie napisał swoją: „Philosophia occulta”, przesyłając egzemplarz Trithemiusowi, który w liście z dnia 8 kwietnia 1510 r. uznał je za najlepsze ze znanych mu dzieł z tej dziedziny. Dzieło, początkowo przepisywane, wyszło z druku w Antwerpji dopiero w roku 1530. Drugie wydanie, przerobione, wydrukowane zostało w 1531 roku w Kolonji. Autor poświęcił je arcybiskupowi Hermanowi von Wied, który chronił go przed ataka­mi Inkwizycji. „Opera omnia” Agrippy z Nettesheimu wyszły z druku w Lyonie w latach 1531, 1600 i 1605.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 60.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic