Lunatyzm [GLEIC]

 

Lunatyzm (łac.), chorobliwy stan, w którym podczas snu człowiek ma władzę ruchu i działania, jakkolwiek po obudzeniu nic nie pamięta.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic