Lunacja ["Hejnał"]

 

Lunacja (n.-ł.), czas, w którym księżyc przebiega wszystkie swoje fazy, od nowiu do nowiu, tj. 29½ dni.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 1, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej