Lewitacja [GLEIC]

 

Lewitacja (łac.), zjawisko unoszenia się w powietrze wzgl. unoszenia i przenoszenia się przedmiotów bez dotykania ich przez kogokolwiek. Zjawisko znane z żywotów świętych i fanatyków religijnych Wschodu, podobnież z eksperymentów medjumicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 49.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic