Lewandowski Witold

 

Witold Lewandowski, antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koła „Słowacki” w Warszawie oraz później prawdopodobnie do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Dokumenty GA (Goetheanum Archiv) wskazują przy jego nazwisku kartę nr 8 oraz dwie rozbieżne daty wstąpienia do organizacji: 15.01.1924 r. i 1926 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, ul Wiejska 15.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Koło „Słowacki” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA