Krisznamurti [GLEIC]

 

Krisznamurti, hindus, ur. w 1896 r., uważany przez teozofów przez długie lata za następcę Buddy i nowego Mesjasza. Odkryła go dr. Annie Besant, prezydentka Tow. Teozoficznego, adoptowała i zajęła się jego wychowaniem, przekonawszy się o dużych zdolnościach chłopca. W 14 roku życia dostąpił rzekomo wielkiego wtajemniczenia, przy­czem teozofowie ogłosili, iż wcieliła się w niego nadzwyczajna istota „Alcyone”. W 1911 r. Krisznamurti wydał m. i. książeczkę „U stóp Mistrza", przełożoną również na język polski. Zkolei Krisznamurti był głową stowarzyszenia „Gwiazda Wschodu”, które rozwiązał w 1930 r., oświadczając, że nie chce być dalej uważany za jakiegoś genjusza czy Mesjasza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic