Kriszna [GLEIC]

 

Kriszna, najsławniejsze wcielenie boga Wisznu, syn Devatti’egoi wnuk Kansy, bohatera hinduskiego. Historja poczęcia, narodzenia i dzie­cięctwa Kriszny wykazuje uderzające podobieństwo do opowieści ewangelicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic