Konstelacja [GLEIC]

 

Konstelacja (łac.), ugrupowanie gwiazd stałych w pewne figury. W astro­logji: wzajemne położenie do siebie planet, z którego wyciąga się odpowiednie wnioski do prognozy horoskopu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic