Konstelacja ["Hejnał"]

 

Konstelacja (łac.), ugrupowanie gwiazd stałych, tworzących pewną figurę, mającą swą nazwę. W astrologii oznacza k. układ lub położenie planet względem siebie jako też względem słońca lub księżyca i horyzontu, meridjanu itd., z czego wyciąga się odpowiednie wnioski, służące da przepowiedni (prognozy).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 347.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej