Koncentracja [GLEIC]

 

Koncentracja (łac.), skupienie myśli, wyłączna uwaga na pewnej myśli lub pewnym toku myśli z bezwzględnem wyłączeniem wszelkich wrażeń pobocznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic