Koncentracja ["Hejnał"]

 

Koncentracja (łac. centrum, „punkt środkowy”), skupienie, zogniskowanie. Podstawą każdej pracy duchowej (modlitwy, ćwiczeń religijnych itp.) jest k. czyli świadome skierowanie uwagi na jeden przedmiot wewnętrznego czy zewnętrznego świata z bezwzględnem wykluczeniem wszelkich wrażeń zewnętrznych. Koncentracja myśli jest kluczem do rozbudzenia sił oraz zdolności duchowych i zarazem podstawą wszelkich świadomych przejawów duchowych.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 347.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej