Katie King [GLEIC]

 

Katie King, żeńska zjawa, materjalizująca się przez kilka lat na posie­dzeniach, prowadzonych przez Crookesa, wielokrotnie fotografowana, która rozmawiała ze wszystkimi, pozwalała się dotykać, a za życia na ziemi miała nazywać się Anna Morgan, dama dworu królowej Marji Stuart. Na ostatnim seansie pożegnała się czule z medjum z obecnymi oświadczając, że misja jej już skończona.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic