Katie King ["Hejnał"]

 

Katie King, żeńska zjawa, która manifestowała się przez przeciąg kilku lat na posiedzeniach, prowadzonych przez Crookes'a (p.). Rozmawiała z obecnymi na seansach, pozwala nawet, by jej dotykano i została kilkakrotnie sfotografowana. Oświadczyła, że za życia na ziemi nazywała się Anny Morgan i była damą dworu królowej Marji Stuart.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 346–347.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, spirytyzm