Kartomancja [GLEIC]

 

Kartomancja (gr.), wróżenie z kart do gry, zwykłe służące różnym szar­latanom za dobre źródło zarobku.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic