Kartomancja ["Hejnał"]

 

Kartomancja, (gr.-ł.) wróżenie z kart. Sztuka kartomancji czyli t. zw. kładzenie kart („kłaść kabałę”) i wróżenie z nich przyszłości jest i obecnie jeszcze popularna. Znana ona była już w starożytności na dalekim wschodzie. Do najsłynniejszych kabalarek ostatnich czasów należy p. Lenormand.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej