Kanta teorja [GLEIC]

 

Kanta teorja, pogląd Kanta na powstanie systemu słonecznego, według którego cała przestrzeń naszego systemu słonecznego była pierwot­nie wypełniona rozrzedzoną materją, z której powoli – dzięki sile przyciągania – powstały mniejsze i większe ciała niebieskie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 42.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic