Kant Imanuel [GLEIC]

 

Kant Imanuel (1724–1804), filozof królewiecki, jeden z najsławniejszych myślicieli niemieckich, napisał oprócz innych epokowych dzieł filozo­ficznych pracę p. t. „Träme eines Geistersehers” (1762), w której, w związku z działalnością Svedenborga, wyjaśnia swoje ideje meta­fizyczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 42.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic