Kamarupa [GLEIC]

 

Kamarupa (sans.), osobowość człowieka, pozostała po śmierci ciała na ziemi – złożona z ciała eterycznego i ciała astralnego. Zależnie od natężenia i wielkości żądz i namiętności, do jakich przyzwyczaił się człowiek za życia na ziemi, przedłuża lub skraca się okres trwania Kamarupy w świecie Kamaloka. Wskutek intensywnych praktyk czarnej magji lub nierozumnego przywoływania przez pozostałych przyjaciół nieboszczyka, Kamarupa zostaje przyciągnięta do ziemi, występując nierzadko w formie różnych zjaw i straszydeł. Dążąc zaś w tym stanie do utrzymania się przy życiu na ziemi za wszelką cenę, może stać się wówczas Kamarupa wampirem, wysysającym z żyją­cych ludzi soki żywotne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 42.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic