Kamieniecka Zofia

 

Zofia Kamieniecka, (ur. 1900? – ?), poetka, antropozofka, należała do Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Kartę członkowską nr 166 otrzymała w 1930 r. Prawdopodobnie córka Władysława Kamienieckiego, h. Pilawa i Teresy Moszczeńskiej, h. Nałęcz. Bezpotomna. Pochowana w Bożykówce koło Pągowa.

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: drzewo genealogiczne rodziny Kamienieckich, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.128037 [dostęp 26.07.2014]; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego