Flagellanci [GLEIC]

 

Flagellanci, średniowieczna sekta biczowników (XIII do XV wiek), wie­rzących, iż przez biczowanie swego obnażonego ciała uzyskają od­puszczenie grzechów. Biczownicy odbywali długie wędrówki, w cza­sie których biczowali swe ciało do krwi, popadając przytem w stan ekstatyczny, zbliżony do opętania, w czasie którego wygłaszali ludowi przepowiednie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26–27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic