Flagellanci ["Hejnał"]

 

Flagellanci, łac. średniowieczna sekta biczowników (XIII–XV wiek), wierzących, iż przez biczowanie swego obnażonego ciała uzyskają odpuszczenie grzechów. Biczownicy odbywali długie wędrówki, w czasie których biczowali swe ciało do krwi, popadając przytem w stan ekstatyczny, zbliżony do opętania, w czasie którego wygłaszali ludowi przepowiednie.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 127.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej