Efemerydy [GLEIC]

 

Efemerydy (gr.), „jednodniówka”, w dalszem znaczeniu tabele astrono­miczne, podające położenie ciał niebieskich na każdy dzień w ciągu roku. Pierwsze efemerydy opracował i wydał Feuerbach w r. 1450. Ulepszył je znacznie Regiomontanus (1475–1506).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic