Efemerydy ["Hejnał"]

 

Efemerydy, gr., („dziennik”), tabele astronomiczne, podające położenie ciał niebieskich na każdy dzień w roku. Pierwsze efemerydy opracował i wydał Feuerbach w r. 1450. Ulepszył je znacznie Regiomontanus (1475–1506).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej