"Filozofja jogi i okultyzm wschodni"

 

Filozofja jogi i okultyzm wschodni, Ramacharaka Yogi, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa: Hotel Europejski, druk: Kraków, Drukarnia Narodowa, 1921 (wydanie drugie 1925), 250 ss., przekład Antoniego Lange na podstawie Fourteen Lessons in Yogi Philosophy and Oriental Occultism (1904). Książka zawiera wykład metafizyki i psychologii właściwych dla ruchu Nowej Myśli, ale przedstawionych i wyrażonych w przeinterpretowanych kategoriach i koncepcjach jogi indyjskiej. Wiele miejsca poświęcono także opisowi medycyny okultystycznej (leczenie myślą, praną, leczenie duchowe). Spis treści: Lekcja I. Trzy pierwiastki zasadnicze/ Lekcja II. Pierwiastki umysłowe/ Lekcja III. Pierwiastki duchowe/ Lekcja IV. Aura ludzka/ Lekcja V. Dynamika myśli/ Lekcja VI. Telepatja i jasnowidzenie/ Lekcja VII. Magnetyzm ludzki/ Lekcja VIII Terapeutyka tajemna/ Lekcja IX. Wpływ psychiczny/ Lekcja X. Świat astralny/ Lekcja XI Poza brzegiem/ Lekcja XII. Ewolucja duchowa/ Lekcja XIII. Przyczyna i skutek w świecie duchowym/ Lekcja XIV. Drogi osięgu jogów/ Metody. Wskazówki. Plan/ Uzupełnienie. Wersja polska dostępna on-line: https://polona.pl/item/141275/4/; wersja oryginalna dostępna on-line https://archive.org/details/cu31924022985398. Książka została omówiona na łamach pisma „Teozofja” (1921, r. 2, nr 9) w dziale „Książki godne polecenia”. Pracę Ramacharaki scharakteryzowano jako „dzieło poważniejsze, wymagające pewnego przygotowania umysłowego ze strony czytelnika”, zawierające „treść bogatą, głęboką i nadzwyczaj pouczającą” (tekst dostępny on-line: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83623&from=publication). W „Teozofji” (1921, r. 2, nr 10/11) opublikowano krótki tekst „Pożyteczna książka”, w którym przedstawiono książkę Ramacharaki jako praktyczny wykład teozofii – książka zawiera „doskonały wykład podstawowych pojęć teozoficznych, podany prosto, bez przesady, bez cudowności, bez nadawania sobie manjer wielkiego wtajemniczonego […]. Książka ta może służyć za bardzo dobry, systematycznie ułożony, podręcznik zarówno dla pojedynczych ludzi, studiujących teozofję, jak dla kół teozoficznych” (artykuł dostępny on-line: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83623&from=publication).

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: „Teozofja”, 1921, r. 2, nr 9; Teozofja”, 1921, r. 2, nr 10/11.

 

Słowa kluczowe: Ramacharaka, ruch Nowej Myśli, New Thought, Lange, joga