Cook Florentyna [GLEIC]

 

Cook Florentyna, zam. Corner, medjum, w którego obecności manifesto­wała się zjawa Katie King podczas trzyletnich badań naukowych przez prof. W. Crookesa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 18.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic