Conan Doyle Artur [GLEIC]

 

Conan Doyle Artur (ur. 1859, zm. 7 VII 1930 r.), lekarz z zawodu, najenergiczniejszy przedstawiciel i propagator spirytyzmu w Anglji i całym świecie. Znany z licznych powieści, także z rozpraw spiry­tystycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic