Chiromancja [GLEIC]

 

Chiromancja (gr.), określanie indywidualności, cech psychicznych i fizjo­logicznych, przeszłości i przyszłości człowieka na podstawie ręki, palców, głównie zaś na podstawie kierunku i układu linij na dłoni oraz jej wypukłości („wzgórków”).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 16–17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic