Chiromancja ["Hejnał"]

 

Chiromancja, (gr.) tłumaczenie i przepowiadanie losu człowieka z linij na dłoniach, „wzgórków” leżących między linjami i ich różnorakich połączeń z kształtu palców i paznokci, rzadziej z zewnętrznego wyglądu ręki.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej