Centralne wpatrywanie się [GLEIC]

 

Centralne wpatrywanie się, skierowanie obu ócz ku średniej części czoła nad nasadą nosa u tego osobnika, z którym eksperymentujemy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 16.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic