Centralne wpatrywanie się ["Hejnał"]

 

Centralne wpatrywanie się, fiksacja obu oczyma średniej części czaszki nad nasadą nosa u tego osobnika, nad którym eksperymentujemy.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej