"Na szali słonecznej"

 

Na szali słonecznej, tom poezji Józefiny Colonna-Walewskiej (Rogosz-Walewskiej), opublikowany w 1930 r. w wydawnictwie Księgarnia F. Hoesicka w Warszawie, wydrukowany w Krakowie w Drukarni Narodowej. Tom (ss.55) obejmuje dwa cykle poetyckie: AhrymanMisterjum Golgoty, które mają wyraźnie antropozoficzny charakter, nawiązując do chrzescijańskiej ezoterycznej myśli Rudolfa Steinera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

AHRYMAN

 • Ahryman kuszący (dziś)
 • Ahryman cierpiący (jutro)
 • Ahryman wyzwolony (odpowiedź człowieka)

MISTERJUM GOLGOTY

 • Ziemia w oczekiwaniu
 • Ofiarowanie
 • Śpiew kamieni
 • Żywioły wód
 • Bory i zwierzęta
 • Dziękczynienie gadów i płazów
 • Śpiew żywiołów powietrza i światła
 • Duchy dźwięku i słowa
 • Duchy ognia
 • Słowo człowieka
 • Głosy otchłani
 • Logos

 

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura:  Meyzel Rivière I., 1947, Słowo o autorce, [w:] Hubert, J. Rogosz-Walewska, Kraków, s. VXLV; Rogosz-Walewska J., 1929, Na szali słonecznej, Warszawa.

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Colonna-Walewska Józefina, Rogosz-Walewska Józefina, poezja