Suski Janusz

 

Janusz Suski, ziemianin zainteresowany rolnictwem biodynamicznym, w jednym z listów Marii Przyborowskiej do Dornach jest on, obok Kateriny i Borysa Postowskich, wspomniany jako odbiorca specjalistycznych preparatów nawozowych, przesłanych ze Szwajcarii. Antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, a także do Grupy w Brześciu Litewskim. Kartę członkowską nr 124 otrzymał 15.09.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Sycze, Poczta Żyrczyce, powiat Brzeski, woj. Poleskie (obecnie gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki w województwie podlaskim).   

 

Katarzyna Arciszewska

 

UZUPEŁNIENIE

W październiku 1929 r. Janusz Suski brał udział w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego w Warszawie, gdzie problemy związane z biodynamiczną uprawą ziemi omawiał z Guentherem Wachsmuthem z Dornach. Po II wojnie światowej Suski znalazł się na Ziemiach Zachodnich. W 1952 r. w liście wysłanym z Podgórzyna k. Jeleniej Góry prosił dra Wachmutha o porady dotyczące przygotowania i ewentualnego sprowadzenia ze Szwajcarii preparatów biodynamicznych oraz dzielił się wątpliwościami w związku z próbami zastosowania metody antropozoficznej przy hodowli pstrągów. 71-letni wówczas Suski wyrażał  nadzieję, że dobrodziejstwa biodynamiki nie zostaną utracone w Polsce i informował, że zgłaszają się do niego ludzie - także naukowcy - zainteresowani nauką metody biodynamicznej.   

Monika Rzeczycka

                                                                                                                                                            

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Grupa Antropozoficzna w Brześciu Litewskim, PTA